Palvelut

* Määräaikaikatsastukset

* Pakokaasumittaukset
- Bensiini
- Obd
- Diesel

* Muutoskatsastukset
esim. - Rengasmuutokset
           - Alustamuutokset

* Rekisteröintikatsastukset
esim. - Maahantuontikatsastukset
  - Museoajoneuvo


* Ajoneuvojen rekisteröinti
- Omistajanvaihdot
- Vakuutusmyynti


* VESIKULKUNEUVOJEN REKISTERÖINTI
- Omistajanvaihdot
- Teknistentietojen muutokset

-Käytettävät asiakirjat
-Vesikulkuneuvon ja moottorin tietojen Ilmoituslomake
(Linkistä pääsette täyttämään lomakkeen, nopeuttaaksenne asiointia konttorilla.)

- Luovutuskirja ajoneuvon/ vesikulkuneuvon omistusoikeuden siirtoon Luovutustoditus/ Kauppakirja.